ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

Θα μας άρεσε…

  • Να συμμετάσχουν άτομα διαφορετικής κουλτούρας, ικανότητων, θρησείας και φυλής.

Ψάχνουμε ναυτικούς αλλά…

  • Για να κάνεις με ηρεμία και συνεργασία 2000 ναυτικά μίλια, χρείαζεται να έχεις φίλους εν πλώ.

Ολοι ε ί ν α ι ευπρόσδεκτοι στο κατάστρωμα για τουλάχιστον μία εβδομάδα.